• Tên đầy đủ: Trần Văn Hướng
  • Năm sinh: 26/05/1987 – Giới tính: Nam
  • Chuyên nghành: Kỹ sư CNTT – Mạng truyền thông
  • Chuyên môn: Quản trị mạng, Phát triển phần mềm, SEO – Marketing