• Nhân viên kỹ thuật kiêm IT
  • Tư vấn, triển khai hỗ trợ phần mềm cho KH
  • Quản trị hệ thống mạng máy tính nội bộ